PRIVACY POLICY

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website. Wij dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit doen leest u in de onderstaande privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij via deze site verzamelen gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Als u een contactformulier of bestelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Dit zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws, onze diensten en informatie omtrent buitenmeubelen en buitenleven. Uw e-mailadres voegen wij alleen met uw expliciete toestemming toe aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief verstrekken wij uiteraard niet aan derden.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Wij maken, met behulp van cookies, gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Ook houden wij zo bij hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Voor informatie over uw privacy en welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google.
Onze website gebruikt de Google AdWords Remarketing service om te adverteren op websites van derden (inclusief Google). Deze advertenties zijn gericht op gebruikers die onze website hebben bezocht. Dat betekent dat we adverteren gericht op mensen die onze site hebben bezocht. Ook als zij  verder niets op onze site hebben gedaan, zoals het invullen van een contactformulier op onze website.

Adverteren op Google
Dit adverteren kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina, of een website in het Google Display Netwerk. Derden, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te laten zien op basis van de eerdere activiteit op onze website. Uiteraard gebruiken wij alle gegevens die wij verzamelen volgens ons Privacybeleid en het Privacybeleid van Google. U kunt uw instellingen van hoe Google adverteert wijzigen op de Google Advertentie-instellingenpagina. Als u dit wilt kunt u zich ook volledig afmelden voor ‘op interesses gebaseerde advertenties’ op Google.com of door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen.

FACEBOOK EN INSTAGRAM
Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken ‘Facebook’ en ‘Instagram’. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen, als u gebruikt maakt van deze code.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Hebt u een relatie met Fleurtjedag? Dan hebt u na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden? Dan kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons mededelen, indien u niet wilt dat wij u benaderen met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij info@fleurtjedag.nl.

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

 

DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.Fleurtjedag.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fleurtjedag. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door www.Fleurtjedag.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van (delen van) deze website her te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te verspreiden of te koop aan te bieden. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht berust bij Fleurtjedag outdoor living.


Geen garantie op juistheid
Fleurtjedag streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle prijzen getoond op www.Fleurtjedag.nl zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Fleurtjedag niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Fleurtjedag.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.Fleurtjedag.nl op deze pagina.

 

0